Pierwsza Spółdzielnia Spożywców na Dolnym Śląsku została założona w 1945r. Spółdzielczość ‘’Społem’’ PSS we Wrocławiu przeszła wiele etapów połączeń, reorganizacji i podziału administracyjnego kraju, na skutek czego wyłoniły się Oddziały między innymi Oddział Południe. W 1989r Oddziały uzyskały pełną samodzielność w tym nasza Spółdzielnia, która działa do dziś pod nazwą ‘’Społem’’ PSS Południe we Wrocławiu. Siedziba firmy mieści się w zabytkowym budynku przy ul. Podwale 37/38 Potencjał gospodarczy Spółdzielni składa się z 15 sklepów w tym jeden Dom Handlowy. Placówki , w których Spółdzielnia prowadzi sprzedaż detaliczną, głównie artykułów spożywczych zlokalizowane są w dzielnicach Wrocławia: Krzyki, Fabryczna i Stare Miasto. Wyróżnia je nowoczesny system wyposażenia, kolorystyka i szereg usług świadczonych na rzecz klientów. Oferta sprzedaży obejmuje bardzo szeroki asortyment artykułów spożywczych, są również artykuły chemii gospodarczej oraz gospodarstwa domowego. We wszystkich placówkach można dokonać płatności kartami płatniczymi i wypłacić gotówkę dzięki usłudze Cash back. Aby zaoszczędzić czas naszym klientom wprowadziliśmy usługę VIA „Moje rachunki” i VIA „Moje doładowania”, aktywna jest także usługa paysfcard , doładowania energetyczne i wiele innych usług elektronicznych. Profesjonalne zarządzanie firmą i strategiczne planowanie sprawiają, że „Społem” PSS Południe postrzegana jest jako wiarygodny partner handlowy dla współpracujących kontrahentów i dostawców jak i zaufana jednostka handlowa oferująca dobrej jakości artykuły spożywcze mieszkańcom osiedli ,w których zlokalizowane są placówki. Spółdzielnia kultywuje dobre tradycje spółdzielcze, które w połączeniu z nowoczesnością i umiejętnym dostosowaniem do gospodarki rynkowej przynoszą efekty. W swoim dorobku Spółdzielnia posiada wiele odznaczeń za działalność handlową opartą na uczciwości i otwartości, jak również na płaszczyźnie czysto ludzkiej wynikającej z niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. Wszystkie osiągnięcia nie byłyby możliwe bez zaangażowania i efektywnej pracy pracowników. Modernizując i remontując placówki dużą wagę przywiązuje się do poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny na każdym stanowisku. Wprowadzone zasady Dobrej Praktyki Higienicznej oraz wdrożony system HACCP pozwalają na monitorowanie całego przebiegu działania urządzeń chłodniczych, prawidłowego magazynowania, ,ekspozycji towarów, czystość , higienę i stan sanitarny sklepów. Stosuje się sprawdzone instrumenty zabezpieczenia socjalnego pracownikom a przede wszystkim poprawę wynagrodzeń. ‘’Społem’’ PSS Południe gwarantuje stałe zatrudnienie dla 228 osób , zrzesza 585 członków. Obok działalności handlowej Spółdzielnia wspiera materialnie i finansowo Domy Pomocy Społecznej i Stowarzyszenia współpracuje z Radami Osiedla wspierając je w działaniach na rzecz lokalnych społeczności. Na miarę własnych możliwości pomagamy tym dla ,których los nie był łaskawy, oferujemy wsparcie. Nigdy nie pozostajemy obojętni na ludzkie nieszczęście. Największym wyzwaniem i celem dla Spółdzielni jest modernizacja i rozbudowa istniejącej bazy handlowej oraz pozyskanie nowych obiektów handlowych, które zwiększą udział Spółdzielni w lokalnym rynku handlowym dla jak najszerszego i najlepszego zaspokojenia potrzeb lokalnych mieszkańców oraz członków Spółdzielni i ich rodzin, ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług, dbałość o klienta i rzetelna współpraca z kontrahentami.