.

KARTA KLIENTA "SPOŁEM" Karta klienta "Społem" upowaznia do zakupów z 2% bonifikatą bez ograniczeń limitu zakupu. Karta klienta "Społem" upowaznia do zakupów we wszystkich placówkach "Społem", które honorują kartę wg. zasad ustalonych w ich wewnętrznych regulaminach.