PodziękowaniePodziękowaniePodziękowanieWyróżnienieLider działalności detalicznej SPOŁEMŚWIĄTECZNA AKCJA POMOCYPodziękowanie dla Pani Prezes Wandy CzerniakPodziękowanie w imieniu Fundacji "Daj Szansę Wcześniakowi"Podziękowanie dla Pani Prezes Wandy Czerniak za udział w festynie z okzji Dnia Dziecka''ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI'' w sklepach ''Społem'' PSS Południe.

INNOWACYJNA SPÓŁDZIELNIA SPOŁEM’’


W dniu 10.11.2011r. podczas V Zjazdu Delegatów Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni ‘’Społem’’ – ‘’Społem’’ PSS Południe we Wrocławiu przyznano wyróżnienie ‘’INNOWACYJNA SPÓŁDZIELNIA SPOŁEM’’NAGRODA MENADŻER – SPÓŁDZIELCA 2010r


Za osiągnięcia Spółdzielni kierowanej przez Panią Prezes Wandę Czerniak oraz umiejętność i duże zaangażowanie w tworzeniu przyjaznej i życzliwej atmosfery dla pracowników i członków Spółdzielni a także za skuteczne i konsekwentne realizowanie podejmowanych strategicznych decyzji Pani Prezes otrzymała NAGRODĘ MENADŻER – SPÓŁDZIELCA 2010.
TYTUŁ ‘’PRZYJACIEL DZIECKA’’2009r


Za okazaną wrażliwość , troskę oraz pomoc udzieloną dzieciom i ich rodzinom Towarzystwo Przyjaciół Dzieci we Wrocławiu nadało Spółdzielni TYTUŁ’’ PRZYJACIELA DZIECKA’’‘’SOLIDNA FIRMA 2002’’


Program Gospodarczo-Konsumencki ‘’Biała Lista’’. Celem programu było:

- propagowanie zasad rzetelności , uczciwości i terminowości w kontaktach między partnerami gospodarczymi ,
- promowanie najlepszych firm jako partnerów dla konsumentów , innych podmiotów gospodarczych oraz instytucji państwowych , promowanie firm przestrzegających praw konsumentów i zasad wolnej konkurencji.
Po zakończeniu weryfikacji Spółdzielnia uzyskała tytuł ‘’SOLIDNA FIRMA 2002’’‘’DOLNOŚLĄSKI KUPIEC ROKU 2001’’


W konkursie odbywającym się pod patronatem Ministra Gospodarki Spółdzielnia zdobyła tytuł; ‘’DOLNOŚLĄSKI KUPIEC ROKU 2001’’ Otrzymanie tak prestiżowego tytułu było wyrazem uznania dla Spółdzielni kultywującej najlepsze tradycje kupieckie i potwierdziło wysoką pozycję wśród klientów.


‘’ZŁOTA WSTĘGA BIZNESU 93’’
Spółdzielnia została laureatem w plebiscycie na najpopularniejszą i najlepszą firmę z regionu Dolnego Śląska ‘’ZŁOTĄ WSTĘGĘ BIZNESU 93’’ Tytuł najlepszego kupca regionu był podziękowaniem za kupiecki profesjonalizm , kulturę obsługi , estetyczny wygląd sprzedawców.